Bilindiği üzere 2015 yılı itibarı ile yurt dışından posta yolu ile getirtebileceğimiz ürünlerde belli başlı sınırlamalar bulunmaktadır. Bu sınırlamalar miktar ve toplam tutar üzerinden değişmektedir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın yasaklı ürünler listesin dışında bulunan ürünlerin tamamını yurt dışından online alışveriş yolu ile getirtebilirsiniz. Yurt dışından 2015 yılı itibarı ile